2009-12-16

Bizikleta tailerra eta masa kritikoa

Zer da masa kritikoa? Txirrinzaleen ospakizuna da. Hilero egiten dira masa kritikoak munduko hiri askotan. "Egunero erabili, hilean behin ospatu". Motorrik gabeko ibilgailuen lekua aldarrikatzeko modu bat da.

Qué es una masa crítica? Es una celebración ciclista. Todos los meses se hacen masas criticas en muchas ciudades del mundo. "Anda en bici a diario, celébralo una vez al mes". Es una forma de reivindicar una mayor presencia de los vehículos sin motor.

La bici-crítica (gazteleraz)

Tailerra 10:00etan hasiko da Artelekun. Masa kritikoan parte hartzeko ez da beharrezkoa tailerrean ere parte hartzea, noski! ;-)

Tailerrera bizikleta eramatea gomendatzen da.

Koordinatzaileak: Ciclobollos de Lavapiés

Tailerrak hiru atal izango ditu:
 1. Bizikletaren inguruko politika eta Lavapieseko ciclobollosen ibilbidea ezagutzea.
 2. Bizikletaren mekanika:
  • Egitura orokorra
  • Oinarrizko teknikak: errubera ipini, sustada konpondu, katea, balaztak.
 3. Donostiako lehenengo emakumeen masa kritikoa. Irteera: Arteleku,12:30etan. Anoetan 13:00etan, jarraipena.
La bici-crítica

El taller empezará a las 10:00 en Arteleku. Para participar en la masa crítica (a partir de las 12:30) no es necesario participar también en el taller.

Al taller se recomienda llevar bici.

Coordinadoras: Ciclobollos de Lavapiés

El taller tendrá tres partes:
 1. Introducción a la bicipolítica y experiencia de las ciclobollos de Lavapies. Debate.
 2. Mecánica ciclista:
  • Estructura general de la bicicleta
  • Técnicas básicas: montaje de ruedas, arreglar un pinchazo, cadena, ajuste frenos.
 3. 1ª masa crítica de mujeres en Donostia. Salida: 12:30 en Arteleku. A las 13:00, en Anoeta, continuación.